Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Videokurz Terminológia v slovenskom práve - súdne rozhodnutia JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 60,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Právne minimum pre manažérov JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 96,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Audiokurz Vybrané problematiky Civilného sporového poriadku - rozsudky, lehoty, podanie, koncentrácia konania (na stiahnutie) Mgr. Maroš Fekete Audio kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu ONLINE KURZ NZIVO Ako vybudovať výkonný a efektívny tím Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 240,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 96,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 96,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu ONLINE KURZ NAŽIVO Cookies - využitie a právny rámec JUDr. Matej Čakajda, LL.M. Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
25.06.2024 - 25.06.2024 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next
26.06.2024 - 27.06.2024 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre leadrov/manažérov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 600,00 Eur
(s DPH)
- next
02.07.2024 - 02.07.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii a praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 156,00 Eur
(s DPH)
25.06.2024 next
02.07.2024 - 31.07.2024 MODULOVÝ ONLINE KURZ NAŽIVO Staňte sa výnimočným manažérom (rozvoj komunikačných a intersociálnych zručností) Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 600,00 Eur
(s DPH)
- next
09.07.2024 - 09.07.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Hodnotiace rozhovory so zamestnancami Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 240,00 Eur
(s DPH)
02.07.2024 next
10.07.2024 - 10.07.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Emocionálna inteligencia (EQ) v manažmente a obchode Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 240,00 Eur
(s DPH)
03.07.2024 next
11.07.2024 - 11.07.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
04.07.2024 next
12.07.2024 - 12.07.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Deeskalačné techniky v komunikácii - ako deeskalovať a zvládnuť napätú situáciu na pracovisku (s kolegami a zákazníkmi) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 156,00 Eur
(s DPH)
05.07.2024 next
15.07.2024 - 15.07.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
08.07.2024 next
16.07.2024 - 17.07.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre leadrov/manažérov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 540,00 Eur
(s DPH)
09.07.2024 next
18.07.2024 - 18.07.2024 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time management Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
11.07.2024 next
19.07.2024 - 19.07.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
12.07.2024 next
23.07.2024 - 23.07.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 156,00 Eur
(s DPH)
16.07.2024 next
25.07.2024 - 25.07.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Naživo online 144,00 Eur
(s DPH)
18.07.2024 next
19.08.2024 - 19.08.2024 NAŽIVO ONLINE WORK-LIFE BALANCE - Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Kvalifikovaný a skúsený lektor Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
12.08.2024 next
facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.