Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Videokurz Terminológia v slovenskom práve - súdne rozhodnutia JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Právne minimum pre manažérov JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 96,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Audiokurz Vybrané problematiky Civilného sporového poriadku - rozsudky, lehoty, podanie, koncentrácia konania (na stiahnutie) Mgr. Maroš Fekete Audio kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 96,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 96,00 Eur
(s DPH)
- next
25.09.2023 - 25.09.2023 NAŽIVO ONLINE WORK-LIFE BALANCE - Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
26.09.2023 - 27.09.2023 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre leadrov/manažérov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 540,00 Eur
(s DPH)
- next
28.09.2023 - 28.09.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia pre manažérov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
- next
29.09.2023 - 29.09.2023 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
22.09.2023 next
02.10.2023 - 02.10.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
03.10.2023 - 03.10.2023 Rozvoj komunikačných zručností pre manažérov/lídrov - efektívna komunikácia pre pokročilých (presvedčivé vystupovanie a vyjednávanie) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next
04.10.2023 - 04.10.2023 Ako si zlepšiť komunikáciu s extrovertom a introvertom Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
05.10.2023 - 05.10.2023 Ako zvládať stres a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
09.10.2023 - 09.10.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívna komunikácia v práci aj v živote Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
11.10.2023 - 11.10.2023 Ako si zlepšiť úroveň vlastnej motivácie (prostredníctvom arteterapie) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
12.10.2023 - 12.10.2023 Prezentačné zručnosti (ako predniesť nezabudnuteľnú reč) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next
13.10.2023 - 13.10.2023 Zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
16.10.2023 - 16.10.2023 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Manažment Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
17.10.2023 - 17.10.2023 Mentálna odolnosť (reziliencia) - Ako si vypestovať odolnú myseľ a zbaviť sa sužujúcich myšlienok Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
10.10.2023 next
18.10.2023 - 18.10.2023 Kreativita na pracovisku - ako generovať nápady zamestnancov a podporovať ich kreativitu Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
11.10.2023 next
19.10.2023 - 19.10.2023 Online kurz naživo SERVANT LEADERSHIP Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
12.10.2023 next
20.10.2023 - 20.10.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Naživo Online 120,00 Eur
(s DPH)
13.10.2023 next
facebook    facebook ©2023    BPM Slovakia, s.r.o.