Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Videokurz Terminológia v slovenskom práve - súdne rozhodnutia JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Právne minimum pre manažérov (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 120,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Audiokurz Vybrané problematiky Civilného sporového poriadku - rozsudky, lehoty, podanie, koncentrácia konania (na stiahnutie) Mgr. Maroš Fekete Audio kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
18.05.2021 - 18.05.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Naživo Online 96,00 Eur
(s DPH)
- next
21.05.2021 - 21.05.2021 ONLINE KURZ naživo Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next
25.05.2021 - 25.05.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next
26.05.2021 - 26.05.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
19.05.2021 next
27.05.2021 - 27.05.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Náhrada škody a jej obmedzenia počas koronakrízy JUDr. Juraj Kotrusz Naživo Online 96,00 Eur
(s DPH)
20.05.2021 next
28.05.2021 - 28.05.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Hodnotiace a disciplinárne pohovory so zamestnancami Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
21.05.2021 next
02.06.2021 - 02.06.2021 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time manažment Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
26.05.2021 next
03.06.2021 - 03.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
27.05.2021 next
04.06.2021 - 04.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
28.05.2021 next
08.06.2021 - 08.06.2021 Online kurz naživo Efektívna komunikácia a vedenie ľudí na diaľku (budovanie spolupráce vo virtuálnom tíme) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
01.06.2021 next
10.06.2021 - 10.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Naživo online 96,00 Eur
(s DPH)
03.06.2021 next
15.06.2021 - 15.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny JUDr. Juraj Kotrusz Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
08.06.2021 next
16.06.2021 - 16.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
09.06.2021 next
17.06.2021 - 17.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Náhrada škody a jej obmedzenia počas koronakrízy JUDr. Juraj Kotrusz Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
10.06.2021 next
17.06.2021 - 17.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
10.06.2021 next
22.06.2021 - 22.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
15.06.2021 next
23.06.2021 - 23.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
16.06.2021 next
facebook    facebook ©2021    BPM Slovakia, s.r.o.