Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Videokurz Terminológia v slovenskom práve - súdne rozhodnutia ZĽAVA!!! JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 12,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Právne minimum pre manažérov ZĽAVA!!! JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 24,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Audiokurz Vybrané problematiky Civilného sporového poriadku - rozsudky, lehoty, podanie, koncentrácia konania (na stiahnutie) Mgr. Maroš Fekete Audio kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu ONLINE KURZ NAŽIVO Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 96,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
17.05.2022 - 17.05.2022 Tréning manažérskych zručností na zlepšenie osobnej efektivity - sebamotivácia a stanovovanie priorít. Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
- next
18.05.2022 - 18.05.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
19.05.2022 - 20.05.2022 Tréning sociálnych manažérskych zručností - emočná inteligencia, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov pre manažérov. Ing. Ľubica Karetková Vysoké Tatry 294,00 Eur
(s DPH)
- next
24.05.2022 - 24.05.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Naživo Online 108,00 Eur
(s DPH)
- next
25.05.2022 - 25.05.2022 Online kurz naživo Reforma súdnej mapy JUDr. Juraj Kotrusz Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
18.05.2022 next
25.05.2022 - 25.05.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
18.05.2022 next
26.05.2022 - 26.05.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time management Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
19.05.2022 next
27.05.2022 - 27.05.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
22.05.2022 next
31.05.2022 - 31.05.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii a praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
24.05.2022 next
01.06.2022 - 01.06.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Praktické vodcovstvo (Leadership) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 198,00 Eur
(s DPH)
25.05.2022 next
02.06.2022 - 02.06.2022 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
26.05.2022 next
03.06.2022 - 03.06.2022 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
27.05.2022 next
08.06.2022 - 08.06.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
01.06.2022 next
09.06.2022 - 10.06.2022 Budovanie odolnosti na prekonávanie výziev a prekážok (motivačný sebapoznávací kurz spojený s wellness) Ing. Ľubica Karetková Senec 240,00 Eur
(s DPH)
02.06.2022 next
14.06.2022 - 14.06.2022 ONLINE KURZ naživo Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
07.06.2022 next
15.06.2022 - 15.06.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
08.06.2022 next
facebook    facebook ©2022    BPM Slovakia, s.r.o.