KOMPETENČNÉ KURZY (s možnosťou získania príspevku na vzdelávanie pre uchádzačov o zamestnanie v BSK)

  • Pre koho je projekt určený?

Projekt KOMPAS+ je určený pre všetkých, ktorí si hľadajú prácu a sú zaregistrovaní ako uchádzači o zamestnanie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja  s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie v oblasti:

  • komunikačných zručností (vrátane sociálnych kompetencií),
  • osobnostného rozvoja (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií)
  • počítačových zručností,
  • jazykových zručností,

aby sa čo najlepšie uplatnili na trhu práce v profesiách, ktoré majú záujem vykonávať po ukončení kurzu.

  • Kto vyberá kurzy?

Kurzy si vyberáte Vy, čo znamená, že si sami vyberiete z ponuky dostupných kurzov podľa vlastnej potreby. Môže ísť o kurzy, ktoré sú realizované prezenčnou, dištančnou (online), alebo kombinovanou formou.

  • Máte záujem zapojiť sa do projektu KOMPAS+ a požiadať o príspevok na kurz?

Ak je Vaša odpoveď "áno", vyberte si konkrétny kurz, o ktorý máte záujem. Vyplňte predpísané formuláre ("POŽIADAVKA NA KOMPETENČNÝ KURZ a VYHLÁSENIE") a najneskôr 14 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom kurzu ich podajte na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kde ste registrovaný/á ako uchádzač o zamestnanie. Môžete tak urobiť osobne, emailom, poštou alebo elektronicky (prostredníctvom elektronickej schránky). Potrebné formuláre nájdete na stránke UPSVaR tu: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/kompas-pre-uchadzacov-o-zamestnanie-v-ramci-bsk.html?page_id=1112692

Potrebujete viac informácií? Volajte a píšte, radi sa s Vami pozrozprávame.

Tel: 0905172880, email: bpm@bpm-educat.com

 

facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.