Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
17.03.2023 - 17.03.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Naživo Online 108,00 Eur
(s DPH)
10.03.2023 next
23.03.2023 - 23.03.2023 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
16.03.2023 next
28.03.2023 - 28.03.2023 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre lídrov/manažérov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
21.03.2023 next
30.03.2023 - 30.03.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
23.03.2023 next
13.04.2023 - 13.04.2023 Zlepšenie osobnej efektivity - ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
06.04.2023 next
14.04.2023 - 14.04.2023 Zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
07.04.2023 next
17.04.2023 - 17.04.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
10.04.2023 next
18.04.2023 - 18.04.2023 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
11.04.2023 next
21.04.2023 - 21.04.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
14.04.2023 next
24.04.2023 - 24.04.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
17.04.2023 next
16.05.2023 - 16.05.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Naživo Online 108,00 Eur
(s DPH)
09.05.2023 next
17.05.2023 - 17.05.2023 Leadership (rozvoj vodcovských zručností) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
10.05.2023 next
22.05.2023 - 22.05.2023 ONLINE KURZ naživo Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
15.05.2023 next
25.05.2023 - 25.05.2023 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Ing. Ľubica Karetková Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
18.05.2023 next
facebook    facebook ©2022    BPM Slovakia, s.r.o.