Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
24.06.2021 - 25.06.2021 Efektívna komunikácia, riešenie konfliktov a prezentačné zručnosti pre manažérov Ing. Ľubica Karetková Vysoké Tatry 240,00 Eur
(s DPH)
17.06.2021 next
24.06.2021 - 24.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Civilný sporový poriadok - vybrané aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Naživo ONLINE 60,00 Eur
(s DPH)
17.06.2021 next
29.06.2021 - 29.06.2021 Online kurz naživo Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre lídrov/manažérov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
22.06.2021 next
30.06.2021 - 30.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
23.06.2021 next
01.07.2021 - 01.07.2021 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time management Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
24.06.2021 next
13.07.2021 - 13.07.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
06.07.2021 next
14.07.2021 - 14.07.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
07.07.2021 next
15.07.2021 - 15.07.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
08.07.2021 next
20.07.2021 - 20.07.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
13.07.2021 next
21.07.2021 - 21.07.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Stres manažment - ako zvládať stres, postarať sa o seba v náročných situáciách a využiť ho vo svoj vlastný prospech Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
14.07.2021 next
22.07.2021 - 22.07.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
15.07.2021 next
facebook    facebook ©2021    BPM Slovakia, s.r.o.