ROZVOJ MANAŽÉRSKYCH A VODCOVSKÝCH ZRUČNOSTÍ (LEADERSHIP)

Modulové vzdelávanie pre manažérov/lídrov 2024

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Január - December 2024 MODULOVÝ ONLINE KURZ NAŽIVO Staňte sa výnimočným manažérom (rozvoj komunikačných a intersociálnych zručností) Naživo Online 600,00 Eur
(s DPH)
- next

Január - December 2024 MODULOVÝ (hybridný) KURZ Staňte sa skvelým komunikátorom Hybridný kurz

480,00 Eur

(s DPH)

- next


JÚL 2024

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
18.07.2024 - 18.07.2024 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time management Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
- next
19.07.2024 - 19.07.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
-
23.07.2024 - 23.07.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 156,00 Eur
(s DPH)
- next
25.07.2024 - 25.07.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
- next

AUGUST 2024

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
19.08.2024 - 19.08.2024 NAŽIVO ONLINE WORK-LIFE BALANCE - Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
12.08.2024 next
20.08.2024 - 20.08.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívna komunikácia v práci aj v živote Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
13.08.2024 next
21.08.2024 - 21.08.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
14.08.2024 next
23.08.2024 - 23.08.2024 ONLINE KURZ naživo Ako zvládať stres a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
16.08.2024 next

September 2024

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
11.09.2024 - 11.09.2024 Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
04.09.2024 next
12.09.2024 - 12.09.2024 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
05.09.2024 next
17.09.2024 - 17.09.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
10.09.2024 next
18.09.2024 - 18.09.2024 ONLINE KURZ NZIVO Ako vybudovať výkonný a efektívny tím Naživo ONLINE 240,00 Eur
(s DPH)
11.09.2024 next
20.09.2024 - 20.09.2024 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
13.09.2024 next
23.09.2024 - 23.09.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Deeskalačné techniky v komunikácii - ako deeskalovať a zvládnuť napätú situáciu na pracovisku (s kolegami a zákazníkmi) Naživo ONLINE 156,00 Eur
(s DPH)
16.09.2024 next
24.09.2024 - 25.09.2024 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre leadrov/manažérov Bratislava 600,00 Eur
(s DPH)
17.09.2024 next
26.09.2024 - 26.09.2024 Ako zvládať stres a postarať sa o seba v náročných situáciách Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
19.09.2024 next
27.09.2024 - 27.09.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
20.09.2024 next
30.09.2024 - 30.09.2024 Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
23.09.2024 next

Október 2024

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
02.10.2024 - 03.10.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre leadrov/manažérov Naživo Online 540,00 Eur
(s DPH)
25.09.2024 next
08.10.2024 - 08.10.2024 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time management Naživo Online 144,00 Eur
(s DPH)
01.10.2024 next
09.10.2024 - 09.10.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Naživo Online 144,00 Eur
(s DPH)
02.10.2024 next
10.10.2024 - 10.10.2024 NAŽIVO ONLINE WORK-LIFE BALANCE - Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Naživo Online 144,00 Eur
(s DPH)
03.10.2024 next
11.10.2024 - 11.10.2024 Deeskalačné techniky v komunikácii - ako deeskalovať a zvládnuť napätú situáciu na pracovisku (s kolegami a zákazníkmi) Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
04.10.2024 next
14.10.2024 - 14.10.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii a praxi manažéra Naživo Online 156,00 Eur
(s DPH)
07.10.2024 next
15.10.2024 - 15.10.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Naživo Online  144,00 Eur
(s DPH)
08.10.2024 next
16.10.2024 - 16.10.2024 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
09.10.2024 next
18.10.2024 - 18.10.2024 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
11.10.2024 next
21.10.2024 - 21.10.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Deeskalačné techniky v komunikácii - ako deeskalovať a zvládnuť napätú situáciu na pracovisku (s kolegami a zákazníkmi) Naživo Online 156,00 Eur
(s DPH)
14.10.2024 next
22.10.2024 - 22.10.2024 Ako zvládať stres a postarať sa o seba v náročných situáciách Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
15.10.2024 next

23.10.2024 - 23.10.2024 Prezentačné zručnosti (ako predniesť nezabudnuteľnú reč) Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
16.10.2024 next
24.10.2024 - 24.10.2024 Zlepšenie osobnej efektivity - ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time Management Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
17.10.2024 next
25.10.2024 - 25.10.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo Online 144,00 Eur
(s DPH)
18.10.2024 next

November 2024

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
05.11.2024 - 05.11.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
29.10.2024 next
07.11.2024 - 07.11.2024 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
01.11.2024 next
08.11.2024 - 08.11.2024 Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
02.11.2024 next
11.11.2024 - 11.11.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
04.11.2024 next

12.11.2024 - 13.11.2024 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre lídrov/manažérov Bratislava 600,00 Eur
(s DPH)
05.11.2024 next
15.11.2024 - 15.11.2024 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
08.11.2024 next
18.11.2024 - 18.11.2024 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Manažment Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
11.11.2024 next
19.11.2024 - 19.11.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Základy právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov a uzatváranie obchodných zmlúv pre manažérov/neprávnikov Naživo ONLINE 240,00 Eur
(s DPH)
12.11.2024
20.11.2024 - 20.11.2024 Deeskalačné techniky v komunikácii - ako deeskalovať a zvládnuť napätú situáciu na pracovisku (s kolegami a zákazníkmi) Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
13.11.2024 next
21.11.2024 - 21.11.2024 WORK-LIFE BALANCE - Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
14.11.2024 next
22.11.2024 - 22.11.2024 Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
15.11.2024 next
25.11.2024 - 25.11.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
18.11.2024 next
26.11.2024 - 26.11.2024 NAŽIVO ONLINE WORK-LIFE BALANCE - Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
19.11.2024

27.11.2024 - 27.11.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
20.11.2024 next
28.11.2024 - 28.11.2024 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
21.11.2024 next
29.11.2024 - 29.11.2024 Prezentačné zručnosti (ako predniesť nezabudnuteľnú reč) Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
22.11.2024 next

December 2024

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
02.12.2024 - 02.12.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Deeskalačné techniky v komunikácii - ako deeskalovať a zvládnuť napätú situáciu na pracovisku (s kolegami a zákazníkmi) Naživo ONLINE 156,00 Eur
(s DPH)
25.11.2024 next
03.12.2024 - 03.12.2024 Ako zvládať stres a postarať sa o seba v náročných situáciách Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
26.11.2024 next

06.12.2024 - 06.12.2024 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
29.11.2024 next
09.12.2024 - 09.12.2024 ONLINE KURZ NAŽIVO Hodnotiace rozhovory so zamestnancami Naživo ONLINE 240,00 Eur
(s DPH)
02.12.2024 next
10.12.2024 - 10.12.2024 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
03.12.2024 next
11.12.2024 - 11.12.2024 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
06.12.2024 next
12.12.2024 - 13.12.2024 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre leadrov/manažérov Bratislava 600,00 Eur
(s DPH)
05.12.2024 next
17.12.2024 - 18.12.2024 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre leadrov/manažérov Košice 600,00 Eur
(s DPH)
10.12.2024 next

Január 2025

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
20.01.2025 - 20.01.2025 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
13.01.2025 next
23.01.2025 - 23.01.2025 Deeskalačné techniky v komunikácii - ako deeskalovať a zvládnuť napätú situáciu na pracovisku (s kolegami a zákazníkmi) Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
16.01.2025 next

27.01.2025 - 27.01.2025 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii a praxi manažéra Naživo ONLINE 156,00 Eur
(s DPH)
20.01.2025 next

Február 2025

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
10.02.2025 - 10.02.2025 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
02.02.2025 next

17.02.2025 - 17.02.2025 Deeskalačné techniky v komunikácii - ako deeskalovať a zvládnuť napätú situáciu na pracovisku (s kolegami a zákazníkmi) Naživo ONLINE 156,00 Eur
(s DPH)
10.02.2025 next

facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.