Detail semináru / školenia

KONFERENCIA: Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné povinnosti vo finančných službách. Odplata za poskytnutie úveru spotrebiteľovi.

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
07.11.2016 KONFERENCIA: Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné povinnosti vo finančných službách. Odplata za poskytnutie úveru spotrebiteľovi. Kolektív lektorov Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
07.11.2016 next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 07.11.2016 09:00
Miesto konania

Hotel NH GATE ONE

Ambrušova 7,

821 04 Bratislava

tel: 02/32770110&a

Lektor Kolektív lektorov

 

Vážení účastníci,

vítame Vás opäť, už na 3. ročníku našej konferencie k témam tak aktuálnym a dôležitým, akými neprijateľné obchodné podmienky a ochrana spotrebiteľa vo finančných službách nepochybne sú.  Sme hrdí na to, že sa nám podarilo založiť prakticky orientované fórum, na ktorom sa stretávajú a konštruktívne diskutujú zástupcovia spotrebiteľov, štátu a finančného sektora.

Tešíme o to viac, že sa našimi partnermi stávajú ďalšie vysoko uznávané inštitúcie – Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied a Právnická fakulta Trnavskej  univerzity. Odborná podpora takýchto partnerov prinesie všetkým zúčastneným ešte viac užitočných informácií a názorov, ktoré prispejú k riešeniu nastolených problematických otázok a tém.

Tento rok sa konferencia rozdelí do dvoch odborných blokov. Oba bude sprevádzať panelová diskusia. Prvý blok je venovaný otázkam nekalých praktík a informačných povinností pri uzatváraní zmlúv a druhá časť konferencie sa zaoberá otázkami úrokov, spravodlivého úročenia, vplyvom úrokov na parametre úverov, preplácaniu úrokov a ďalších súvisiacich tém.  

Veríme, že Vás program zaujme a tešíme sa na stretnutie s Vami  v novembri.


Vzdelávaciemu podujatiu MS SR pridelilo 4 kreditné body, v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie".

Stiahnite si pozvánku s prihláškou vo fomáte PDF tu.

 

 

Na konferencii vystúpia:

 • prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc  (Ústav štátu a práva SAV)
 • JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (PF Univerzity Palackého v Olomouci)
 • JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (PF Masarykovy Univerzity, Brno)
 • Mgr. Martin Husovec (Inštitút Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo a súťažné právo, Mníchov)
 • Mgr. Andrej Kelemen (Národná banka Slovenska)
 • zástupcovia bánk, spotrebiteľských združení a orgánov štátnej správy.

Panelových diskusií sa okrem prednášajúcich zúčastnia aj:

 • moderátor diskusií - Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.,  (PF Trnavskej univerzity)
 • Mgr. Zuzana Kvetková (MHSR, členka Komisie pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách pri Ministerstve spraavodlivosti SR)
 • Mgr. Michal Novotný (sudca Okresného súdu v Dunajskej Strede)
 • JUDr. Peter Mikloš (riaditeľ Odboru ochrany finančných spotrebiteľov, Ministerstvo financií SR)
 • Mgr. Juraj Baluch (riaditeľ Odboru právnych služieb VÚB, a.s.)
 • zástupcovia bánk, spotrebiteľských združení a orgánov štátnej správy.

 

 

 

Prehľad prednášajúcich


 

 

 

 

Chcete sa aktívne zapojiť do diskusie konferencie svojimi otázkami a hlasovaním aj priamo online?

 

Ak áno, môžete tak urobiť pomocou svojho mobilného telefónu, tabletu alebo notebooku odteraz, alebo priamo na mieste a v reálnom čase konania konferencie prostredníctvom aplikácie  www.sli.do

 

 


Miesto konania

 

Organizačné pokyny

 

 

Účastnícky poplatok: 96 Eur (s DPH)/osoba*

 

*zahŕňa: materiály, občerstvenie, obed, nealko nápoje, kávu, čaj. Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku zahrnuté.

 

    >  Uzávierka prihlášok: 28. október 2016

 

Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu: SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania konferencie v tvare 07112016. Po obdržaní platby Vám zašleme daňový doklad - faktúru poštou. Platbu účastníckeho poplatku je možné zrealizovať len prevodom alebo vkladom na účet. Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas konferencie. V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať účastnícku prihlášku.

Prihlásiť sa tiež môžete prostredníctvom webovej stránky konferencie www.konferencia-spotrebitel.sk

Zľava pri registrácii:

2 - 4 účastníci z jednej spoločnosti 5 % zľava

5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti 10 % zľava

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konferencie, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 dní pred dňom konferencie. V prípade stornovania prihlášky 6 a menej dní pred začatím konferencie účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

 

Miesto konania: Hotel NH GATE ONE, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava, tel: 02/32770110

Registrácia účastníkov začína o 8:00 hod., odborný program o 9:00 hod., ukončenie konferencie je plánované o 16:15 hod.

BPM Slovakia, s.r.o. ako organizátor konferencie si vyhradzuje právo na zmenu prednášajúcich, termínu, miesta konania alebo na zrušenie konferencie. Organizátor konferencie si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky.

 

Kontaktná a fakturačná adresa organizátora: BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava – Nové Mesto, 831 04. tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO:  35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

 

Poskytovanie osobných údajov účastníka:

Osobné údaje objednávateľa (účastníka) sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávateľ (účastník) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.