ONLINE kurzy a webináre

ONLINE KURZY S TERMÍNOM

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
09.06.2020 - 09.06.2020 WEBINAR Pozitívne myslenie a sebamotivácia Naživo ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
- next
11.06.2020 - 11.06.2020 WEBINAR Rozhodovanie o nároku a výške trov konania, zmluvná pokuta, úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka, uzatváranie zmlúv. Vybrané otázky CSP (podania, lehoty, zákonná a sudcovská koncentrácia konania, predbežné prejednanie sporu). Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next
11.06.2020 - 11.06.2020 WEBINAR Ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Naživo ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
- next
12.06.2020 - 12.06.2020 WEBINAR Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next
15.06.2020 - 15.06.2020 WEBINAR Budovanie odolnosti pri zvládaní záťažových situácií a schopnosti prijať zmeny (Resilience & Adversity Training) Naživo ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
- next
17.06.2020 - 17.06.2020 WEBINAR Stres manažment - ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný prospech Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next
18.06.2020 - 19.06.2020 WEBINAR Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
- next
19.06.2020 - 19.06.2020 WEBINAR (Online) Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next
23.06.2020 - 23.06.2020 WEBINAR (Online) Obchodný register a životné situácie podnikateľov - zmeny Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri účinné od 1. októbra 2020 Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next
24.06.2020 - 24.06.2020 WEBINAR Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci Naživo ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
17.06.2020 next
02.07.2020 - 03.07.2020 WEBINAR Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
29.06.2020 next
04.08.2020 - 05.08.2020 WEBINAR Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Naživo ONLINE 72,00 Eur
(s DPH)
28.07.2020 next

VIDEO KURZY NA STIAHNUTIE

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next

ONLINE

(na stiahnutie)

  Video kurz Emočná inteligencia a jej význam v našom živote ONLINE 36,00 Eur
(s DPH)

ONLINE

(na stiahnutie)

next

ONLINE

(na stiahnutie)

Video kurz Ako si udržať a zvýšiť osobnú efektivitu pri práci z domu (Home office time management) ONLINE 36,00 Eur
(s DPH)

ONLINE

(na stiahnutie)

         Pre viac informácií o kurzoch a registráciu kliknite na názov kurzu.

facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.