Verejné kurzy ROZVOJA OSOBNOSTI (komunikácia, asertivita, motivácia, leadership...)

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
27.10.2022 - 27.10.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time management Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
-
28.10.2022 - 28.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
-
03.11.2022 - 03.11.2022 Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
-
04.11.2022 - 04.11.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívne DELEGOVANIE Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
-
07.11.2022 - 07.11.2022 Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
-
08.11.2022 - 08.11.2022 Zlepšenie osobnej efektivity - ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
-
09.11.2022 - 09.11.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
-
10.11.2022 - 10.11.2022 Zvládanie stresu asertivitou Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
-
11.11.2022 - 11.11.2022 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
-
15.11.2022 - 15.11.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
08.11.2022
22.11.2022 - 22.11.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii v praxi manažéra Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
15.11.2022
23.11.2022 - 23.11.2022 Zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Bratislava

156,00 Eur

(s DPH)

16.11.2022
24.11.2022 - 24.11.2022 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Bratislava

156,00 Eur

(s DPH)

17.11.2022
25.11.2022 - 25.11.2022 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Bratislava

156,00 Eur

(s DPH)

18.11.2022
29.11.2022 - 29.11.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time management Naživo ONLINE

120,00 Eur

(s DPH)

22. 11. 2022
30.11.2022 - 30.11.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo ONLINE

120,00 Eur

(s DPH)

23.11.2022
01.12.2022 - 01.12.2022 Zvládanie stresu asertivitou Bratislava

156,00 Eur

(s DPH)

24.11.2022
02.12.2022 - 02.12.2022 Zlepšenie osobnej efektivity - ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

25.11.2022
05.12.2022 - 05.12.2022 Tréning obchodných zručností, motivačná komunikácia so zákazníkom a úspešné uzatváranie obchodu Bratislava

156,00 Eur

(s DPH)

28.11.2022
06.12.2022 - 06.12.2022 Kreativita na pracovisku - ako generovať vlastné nápady, nápady zamestnancov a podporovať ich kreativitu Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

01.12.2022
07.12.2022 - Leadership (rozvoj vodcovských zručností) Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

01.12.2022
08.12.2022 - Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

02.12.2022
09.12.2022 - 09.12.2022 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

01.12.2022
12.12.2022 - 12.12.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo ONLINE

108,00 Eur
(s DPH)

05.12.2022
13.12.2022 - 13.12.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Naživo ONLINE

108,00 Eur
(s DPH)

06.12.2022
14.12.2022 - 14.12.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Naživo ONLINE

108,00 Eur
(s DPH)

07.12.2022
15.12.2022 - 15.12.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Naživo ONLINE

144,00 Eur
(s DPH)

08.12.2022
16.12.2022 - 16.12.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Naživo ONLINE

120,00 Eur
(s DPH)

09.12.2022
17.01.2023 - 17.01.2023 Emočná inteligencia pre manažérov Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

10.01.2023
18.01.2023 - 18.01.2023 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

11.01.2023
19.01.2023 - 19.01.2023 Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Management Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

12.01.2023
20.01.2023 20.01.2023 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

3.01.2023
23.01.2023 23.01.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Naživo ONLINE

108,00 Eur
(s DPH)

16.01.2023
24.01.2023 - 24.01.2023 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

17.01.2023
25.01.2023 - 25.01.2023 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

18.01.2023
26.01.2023 - 26.01.2023 Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

19.01.2023
27.01.2023 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Manažment Naživo ONLINE

120,00 Eur
(s DPH)

20.01.2023
30.01.2023 - 30.01.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE

144,00 Eur
(s DPH)

23.01.2023
31.01.2023 - 31.01.2023 Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

24.01.2023
02.02.2023 - 02.02.2023 Komunikácia pod stresom a krízová komunikácia Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

26.01.2023
09.02.2023 - 09.02.2023 Rozvoj komunikačných zručností pre manažérov - efektívna komunikácia pre pokročilých Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

02.02.2023
15.02.2023 - 15.02.2023 Zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

08.02.2023
24.02.2023 - 24.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Naživo ONLINE

120,00 Eur
(s DPH)

17.02.2023
28.02.2023 - 28.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia pre manažérov Naživo ONLINE

144,00 Eur
(s DPH)

21.02.2023
01.03.2023 - 01.03.2023 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Bratislava

156,00 Eur
(s DPH)

22.02.2023
01.03.2023 - 01.03.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Naživo ONLINE

108,00 Eur
(s DPH)

27.02.2023
facebook    facebook ©2023    BPM Slovakia, s.r.o.