Verejné kurzy ROZVOJA OSOBNOSTI (komunikácia, asertivita, motivácia, leadership...)

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
17.05.2022 - 17.05.2022 Tréning manažérskych zručností na zlepšenie osobnej efektivity - sebamotivácia a stanovovanie priorít. Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
-
18.05.2022 - 18.05.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
-
19.05.2022 - 20.05.2022 Tréning sociálnych manažérskych zručností - emočná inteligencia, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov pre manažérov. Vysoké Tatry 294,00 Eur
(s DPH)
- next
24.05.2022 - 24.05.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Naživo Online 108,00 Eur
(s DPH)
- next
25.05.2022 - 25.05.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
- next
26.05.2022 - 26.05.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time management Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
27.05.2022 - 27.05.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
22.05.2022
31.05.2022 - 31.05.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
24.05.2022
01.06.2022 - 01.06.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Praktické vodcovstvo (Leadership) Naživo ONLINE 198,00 Eur
(s DPH)
25.05.2022
02.06.2022 - 02.06.2022 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
26.05.2022
02.06.2022 - 02.06.2022 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
27.05.2022
07.06.2022 - 07.06.2022 Online kurz naživo Stanovovanie priorít a tvorba akčných pracovných zoznamov Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
01.06.2022
08.06.2022 - 08.06.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
01.06.2022
09.06.2022 - 10.06.2022 Budovanie odolnosti na prekonávanie výziev a prekážok (motivačný sebapoznávací kurz spojený s wellness) Senec 240,00 Eur
(s DPH)
02.06.2022
14.06.2022 - 14.06.2022 ONLINE KURZ naživo Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
07.06.2022
15.06.2022 - 15.06.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
08.06.2022
21.06.2022 - 21.06.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
14.06.2022
22.06.2022 - 22.06.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
15.06.2022
23.06.2022 - 23.06.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority Naživo online 120,00 Eur
(s DPH)
16.06.2022 next
24.06.2022 - 24.06.2022 Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
17.06.2022
28.06.2022 - 28.06.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
21.06.2022 next
28.06.2022 - 28.06.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii v praxi manažéra Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
22.06.2022
30.06.2022 - 30.06.2022 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
23.06.2022
05.07.2022 Prezentujte s istotou a zlepšite si reč tela Senec 156,00 Eur
(s DPH)
28.06.2022
06.07.2022 Zvládanie stresu asertivitou Senec 156,00 Eur
(s DPH)
29.06.2022
13.07.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
06.07.2022
19.07.2022 - 19.07.2022 Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii a praxi manažéra Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
12.07.2022
20.07.2022 - 20.07.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Management Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
13.07.2022
21.07.2022 - 21.07.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia pre manažérov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
14.07.2022
26.07.2022 - 26.07.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
19.07.2022
27.07.2022 - 27.07.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
20.07.2022
28.07.2022 - 28.07.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
21.07.2022
13.09.2022 - 13.09.2022 Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
06.09.2022
14.09.2022 - 14.09.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
07.09.2022
15.09.2022 - 15.09.2022 Prezentujte s istotou a zlepšite si reč tela Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
08.09.2022
20.09.2022 - 20.09.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
06.09.2022
22.09.2022 - 22.09.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Manažment Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
15.09.2022
28.09.2022 - 28.09.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
21.09.2022
29.09.2022 - 29.09.2022 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
22.09.2022
05.10.2022 - 05.10.2022 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
28.09.2022
06.10.2022 - 06.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia pre manažérov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
29.09.2022
11.10.2022 - 11.10.2022 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
04.10.2022
20.10.2022 - 20.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
13.10.2022
25.10.2022 - 25.10.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
18.10.2022
27.10.2022 - 27.10.2022 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time management Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
20.10.2022
08.11.2022 - 08.11.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
01.11.2022
15.11.2022 - 15.11.2022 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
08.11.2022

facebook    facebook ©2022    BPM Slovakia, s.r.o.