Verejné kurzy MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI, LEADERSHIP/VODCOVSTVO

DECEMBER 2023

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
02.12.2022 - 02.12.2022 Zlepšenie osobnej efektivity - ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
05.12.2022 - 05.12.2022 Tréning obchodných zručností, motivačná komunikácia so zákazníkom a úspešné uzatváranie obchodu Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
06.12.2022 - 06.12.2022 Kreativita na pracovisku - ako generovať nápady zamestnancov a podporovať ich kreativitu Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
07.12.2022 - 07.12.2022 Leadership (rozvoj vodcovských zručností) Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
09.12.2022 - 09.12.2022 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next
13.12.2022 - 13.12.2022
Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty
Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
- next

JANUÁR 2023

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
16.01.2023 - 16.01.2023 WORK-LIFE BALANCE - Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
09.01.2026 next
17.01.2023 - 17.01.2023 Emočná inteligencia pre manažérov Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
10.01.2026 next
19.01.2023 - 19.01.2023 Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Management Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
12.01.2023 next
24.01.2023 - 24.01.2023 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
17.01.2023 next
27.01.2023 - 27.01.2023 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Manažment Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
20.01.2023 next
30.01.2023 - 30.01.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
23.01.2023 next

FEBRUÁR 2023

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
09.02.2023 - 09.02.2023 Rozvoj komunikačných zručností pre manažérov - efektívna komunikácia pre pokročilých Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
02.02.2023 next
14.02.2023 - 14.02.2023 Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
07.02.2023 next
15.02.2023 - 15.02.2023 Zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
08.02.2023 next
17.02.2023 - 17.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii a praxi manažéra Naživo ONLINE

144,00 Eur

(s DPH)

10.02.2023

next
23.02.2023 - 23.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívne DELEGOVANIE Naživo ONLINE

144,00 Eur

(s DPH)

16.02.2023 next
27.02.2023 - 27.02.2023 WORK-LIFE BALANCE - Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Naživo ONLINE

120,00 Eur
(s DPH)

20.02.2023 next
28.02.2023 - 28.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia pre manažérov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
21.02.2023 next

MAREC 2023

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
10.03.2023 - 10.03.2023 WORK-LIFE BALANCE - Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
03.03.2023 next
13.03.2023 - 13.03.2023 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time management Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
06.03.2023 next
16.03.2023 - 16.03.2023 Kreativita na pracovisku - ako generovať nápady zamestnancov a podporovať ich kreativitu Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
09.03.2023 next
23.03.2023 - 23.03.2023 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
16.03.2023
28.03.2023 - 28.03.2023 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre lídrov/manažérov Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
01.03.2023
30.03.2023 - 30.03.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Naživo Online 144,00 Eur
(s DPH)
01.03.2023

APRÍL 2023

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
13.04.2023 - 13.04.2023 Zlepšenie osobnej efektivity - ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management  Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
06.04.2023 next
14.04.2023 - 14.04.2023 Zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
07.04.2023 next
21.04.2023 - 21.04.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
14.04.2023 next
24.04.2023 - 24.04.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
17.04.2023 next

MÁJ 2023

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
17.05.2023 - 17.05.2023 Leadership (rozvoj vodcovských zručností) Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
10.05.2023 next
25.05.2023 - 25.05.2023 Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Bratislava 156,00 Eur
(s DPH)
18.05.2023 next

facebook    facebook ©2022    BPM Slovakia, s.r.o.