Detail semináru / školenia

KONFERENCIA: Quo vadis obchodné právo? (aplikačné problémy v obchodnom práve - aktuálne otázky)

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
15.02.2017 KONFERENCIA: Quo vadis obchodné právo? (aplikačné problémy v obchodnom práve - aktuálne otázky) Kolektív lektorov Bratislava 192,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 15.02.2017 09:00
Miesto konania

Crowne Plaza Hotel

Hodžovo nám. 2

816 25 Bratislava

Lektor Kolektív lektorov


 

Stiahnite si pozvánku s prihláškou vo formáte PDF tu.

 

Počet pridelených kreditných bodov: 2 bodov

Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie kreditné body priradené k podujatiu získa ten správca, ktorý sa na podujatí zúčastní. Ak ide o účasť s prednáškou, počet získaných bodov sa zdvojnásobuje.

 • Účastnícky poplatok: 192 EUR s DPH, (160 EUR bez DPH)

 

Cieľom konferencie je vytvoriť prakticky orientované, užitočné fórum, ktoré prispeje k riešeniu nastolených aplikačných problémov obchodného práva, práva obchodných spoločností, obchodnoprávnych sporov a súdnych konaní.

 

Témy konferencie:

 • Kapitálové vybavenie spoločnosti
 • Aplikačné problémy akcionárskych dohôd. Rozhodovanie obchodnoprávnych sporov
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie - potvrdenie trendu simplifikácie práva obchodných spoločností?
 • Malé, ale zásadné zmeny v reštrukturalizácii. Plánované zmeny v obchodnom zákonníku v súvislosti s pravidlami ohľadom fúzovania spoločností
 • Legislatívne zmeny v obchodnom práve - ako pochytať "tých zlých"
 • Zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) – prinesie to, čo sa od neho očakáva?
 • Neodkladné zabezpečovacie opatrenia v obchodných sporoch
 • Splnomocnenie, doručovanie,  označenie strán sporu v súdnom konaní. Zmluvná voľnosť a spôsoby uzatvárania zmlúv podľa Obchodného zákonníka
 • Panelové diskusie

  

Na konferencii vystúpia:

 • Mgr.Maroš Fekete (sudca, Okresný súd Bratislava III)
 • JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA (partnerka advokátskej kancelárie PRK Partners, s.r.o.)
 • JUDr. Zuzana Chudáčková (partnerka advokátskej kancelárie bnt attorneys-at-law Bratislava)
 • JUDr. Juraj Kotrusz (partner advokátskej kancelárie KOTRUSZ - BENČÍK, s.r.o.)
 • JUDr. Martin Maliar (Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR)
 • JUDr. Juraj Palúš (GR Sekce legislatívy, Ministerstvo spravodlivosti SR)
 • prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. (Právnická fakulta UK, prorektorka pre legislatívu Univerzity Komenského v Bratislave)
 • JUDr. Branislav Pospíšil (partner advokátskej kancelárie Pospíšil & Partners, k.s.)

 

 

Odborní partneri podujatia


                                                    

 

                                                                    

 

 

Mediálni partner podujatia

 

 

   
 

 

 


 

 

 

 


Miesto konania konferencie

 

Crowne Plaza Hotel

Hodžovo nám. 2

816 25  Bratislava 

 

Telefón: +421 2 5934 8111        

 

Možnosti parkovania

 

 • parkovanie v podzemnej garáži hotela Crowne Plaza

(pre vstup do podzemnej garáže z ulíc Štefánikova a Nám. 1.mája je potrebné držať sa v pravom jazdnom pruhu a pred vstupom do hotela Crowne plaza zabočiť vpravo na chodník a autom prejsť cez hlavný vchod do hotela k podzemnej garáži viz. obrázok)

 

 

 • parkovanie v blízkosti hotela Crowne Plaza

 

⇒ v garážovom dome "Tatra centrum" na Vysokej ulici. Pre zobrazenie na mape kliknite tu.

Parkovné je prvých 15. min./zdarma a za každú začatú hodinu 2,50€ (platí pre pracovné dni od 7:00 do 22:00)

 

⇒ v garážovom dome "Garáž Centrum" na Uršulínskej ulici Pre zobrazenie na mape kliknite tu.

Parkovné je prvých 15. min./1,50€ a za každú začatú hodinu 2,50€ (platí pre pracovné dni od 08:00 do 19:00)

 

⇒ v parkovacom dome (oproti Tatra Centru)na Vysokej ulici 

 Parkovné je prvých 15. min./zadarmo a každú začatú hodinu 2,60€ (platí 0-24 hod.)

 

 

 

Dostupnosť verejnej dopravy

 

 ⇒ z hlavnej stanice autobus č. 93 (zo zastávky "Hlavná stanica" na zastávku "Hodžovo nám." trvanie 4 min.). Presné časy si môžete pozrieť po kliknutí tu.

 

⇒ z autobusovej stanice trolejbus č. 212 (zo zastávky "Autobusová zastávka" na zastávku "Hodžovo nám.", trvanie 8 min.). Presné časy si môžete pozrieť po kliknutí tu.

 

Cena cestovného lístka je 70 centov. Lístok si môžete zakúpiť v automatoch na stanici, novinových stánkoch (po vstupe do dopravného prostriedku je nutné si lístok označiť) alebo prostredníctvom sms kde je minimálna cena lístka 1€ odoslaním prázdnej sms na číslo 1140.

 

Organizačné pokyny

Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania konferencie v tvare 15022017. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.

 

Zľava pri registrácii:
2 - 4 účastníci z jednej spoločnosti - 5 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

 

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie konferencie je o 17:00 hod.

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania konferencie, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania konferencie. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím konferencie účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

Poskytovanie osobných údajov účastníka:

Osobné údaje objednávateľa (účastníka) sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávateľ (účastník) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

Kontaktná a fakturačná adresa je:
BPM Slovakia, s.r.o.,Bojnická 3, Bratislava 831 04.
tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.