ONLINE kurzy a webináre

ONLINE KURZY NAŽIVO

Termín Názov seminára Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
23.01.2023 - 23.01.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
- next
27.01.2023 - 27.01.2023 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time Manažment Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
30.01.2023 - 30.01.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
- next
06.02.2023 - 06.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako si zlepšiť komunikáciu s extrovertom a introvertom Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
- next
08.02.2023 - 08.02.2023 ONLINE KURZ NZIVO Rozvoj manažérskych zručností - budovanie a vedenie tímu Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
01.02.2023 next
10.02.2023 - 10.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
03.02.2023 next
13.02.2023 - 13.02.2023 Rozvoj zručností emočnej inteligencie pre pracovníkov kontaktných centier/zákazníckeho servisu/call centier Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
06.02.2023 next
17.02.2023 - 17.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v komunikácii a praxi manažéra Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
10.02.2023 next
20.02.2023 - 20.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
13.02.2023 next
23.02.2023 - 23.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Efektívne DELEGOVANIE Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
16.02.2023 next
24.02.2023 - 24.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
17.02.2023 next
27.02.2023 - 27.02.2023 WORK-LIFE BALANCE - Ako si zachovať duševnú pohodu a nevyhorieť Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
20.02.2023 next
28.02.2023 - 28.02.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia pre manažérov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
21.02.2023 next
06.03.2023 - 06.03.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne riešiť konflikty Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
27.02.2023 next
07.03.2023 - 07.03.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako si zlepšiť komunikáciu s extrovertom a introvertom Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
01.03.2023 next
13.03.2023 - 13.03.2023 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - Time management Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
06.03.2023 next
17.03.2023 - 17.03.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
10.03.2023 next
20.03.2023 - 20.03.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
13.03.2023 next
30.03.2023 - 30.03.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
23.03.2023 next
17.04.2023 - 17.04.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
10.04.2023 next
21.04.2023 - 21.04.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
14.04.2023 next
24.04.2023 - 24.04.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
17.04.2023 next
16.05.2023 - 16.05.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
09.05.2023 next
19.05.2023 - 19.05.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii) Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
12.05.2023 next
22.05.2023 - 22.05.2023 ONLINE KURZ naživo Ako zvládať stres a postarať sa o seba v náročných situáciách Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
15.05.2023 next
29.05.2023 - 29.05.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
22.05.2023 next
01.06.2023 - 01.06.2023 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia a jej uplatnenie v praxi manažéra/lídra. Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
25.05.2023 next

VIDEO KURZY NA STIAHNUTIE

Názov seminára Účastnícky poplatok next
Na stiahnutie Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. Videokurz 96,00 Eur
(s DPH)
Na stiahnutie Audio kurz Vybrané problematiky Civilného sporového poriadku - rozsudky, lehoty, podanie, koncentrácia konania Audiokurz 72,00 Eur
(s DPH)
next
Na stiahnutie Videokurz Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny Videokurz

96,00 Eur

(s DPH)

Na stiahnutie Videokurz Terminológia v slovenskom práve - súdne rozhodnutia Videokurz

72,00 Eur
(s DPH)

Na stiahnutie Videokurz Právne minimum pre manažérov Videokurz

120,00 Eur

(s DPH)

Na stiahnutie Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Videokurz 48,00 Eur
(s DPH)
next
Na stiahnutie Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote Videokurz 48,00 Eur
(s DPH)

facebook    facebook ©2023    BPM Slovakia, s.r.o.