Katalóg tréningov rozvoja osobnosti

1. Efektívna komunikácia v práci aj v živote

2. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti

3. Riešenie konfliktov a rozvoj argumentačných zručností

4. Pohovory pri znižovaní stavu pracovníkov, vedenie disciplinárneho pohovoru

5. Hodnotiace pohovory, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na pracovisku

6. Vodcovstvo – Leadership, rozvoj riadiacich zručností                     

7. Budovanie a vedenie tímu – efektívna tímová spolupráca

8. Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie

9. Tréning predajných zručností a psychológia predaja, motivačná komunikácia so zákazníkom a úspešné uzatváranie obchodu

10. Efektívne spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov

11. Time management – optimalizácia a plánovanie času

12. Právne minimum pre manažérov

13. Pozitívne myslenie a sebamotivácia

14. Lektorské zručnosti pre manažérov

15. Uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov

16. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch

17. Emocionálna inteligencia v manažmente a v obchode

18. Ako využiť stres vo svoj prospech - (stres) manažment

facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.