Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
08.06.2021 - 08.06.2021 Online kurz naživo Efektívna komunikácia a vedenie ľudí na diaľku (budovanie spolupráce vo virtuálnom tíme) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
01.06.2021 next
10.06.2021 - 10.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Naživo online 96,00 Eur
(s DPH)
03.06.2021 next
15.06.2021 - 15.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny JUDr. Juraj Kotrusz Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
08.06.2021 next
16.06.2021 - 16.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
09.06.2021 next
17.06.2021 - 17.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Náhrada škody a jej obmedzenia počas koronakrízy JUDr. Juraj Kotrusz Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
10.06.2021 next
17.06.2021 - 17.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
10.06.2021 next
22.06.2021 - 22.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
15.06.2021 next
23.06.2021 - 23.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
16.06.2021 next
29.06.2021 - 29.06.2021 Online kurz naživo Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre lídrov/manažérov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
22.06.2021 next
facebook    facebook ©2021    BPM Slovakia, s.r.o.