Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
19.12.2017 Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie v súdnej praxi JUDr. Jaroslav Macek Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
12.12.2017 next
17.01.2018 Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
10.01.2018 next
18.01.2018 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
11.01.2018 next
19.01.2018 Aktuálne zmeny v obchodnom práve JUDr. Martin Maliar Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
12.01.2018 next
23.01.2018 Zákonník práce – vybrané problémy JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
16.01.2018 next
24.01.2018 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
17.01.2018 next
26.01.2018 Efektívna motivácia zamestnancov Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
19.01.2018 next
30.01.2018 Spoznaj práva svojho zákazníka JUDr. Martin Biskupič Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
23.01.2018 next
31.01.2018 Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
24.01.2018 next
15.02.2018 Ako jednať s rôznymi typmi ľudí Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
08.02.2018 next
13.03.2018 Zákonník práce – vybrané problémy JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
06.03.2018 next
14.03.2018 Spoznaj práva svojho zákazníka JUDr. Martin Biskupič Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
07.03.2018 next
21.03.2018 Ako zvládnuť stres a postarať sa o seba v náročných situáciách Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
14.03.2018 next
facebook    facebook ©2017    BPM Slovakia, s.r.o.