Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
21.03.2018 Ako zvládnuť stres a postarať sa o seba v náročných situáciách Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
14.03.2018 next
22.03.2018 - 23.03.2018 Civilný sporový poriadok - aktuálne otázky a vybrané problémy z praxe Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
15.03.2018 next
22.03.2018 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
15.03.2018 next
27.03.2018 Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.03.2018 next
10.04.2018 Ako komunikovať v ťažkých situáciách a efektívne riešiť konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
03.04.2018 next
11.04.2018 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
04.04.2018 next
11.04.2018 Nový zákon o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR v praxi JUDr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
04.04.2018 next
12.04.2018 Efektívna motivácia zamestnancov Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
05.04.2018 next
12.04.2018 Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
05.04.2018 next
17.04.2018 - 18.04.2018 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností Ing. Ľubica Karetková Bratislava 360,00 Eur
(s DPH)
10.04.2018 next
18.04.2018 Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
11.04.2018 next
19.04.2018 - 20.04.2018 Civilný sporový poriadok - aktuálne otázky a vybrané problémy z praxe Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
12.04.2018 next
24.04.2018 Právne aspekty správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou JUDr. Vladimír Volčko Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
17.04.2018 next
25.04.2018 Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
18.04.2018 next
27.04.2018 Používanie autorských diel na internete JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.04.2018 next
15.05.2018 Kataster nehnuteľností - aktuálna prax v zápisoch práv JUDr. Jana Dráčová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
08.05.2018 next
16.05.2018 Nový zákon o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR v praxi JUDr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
09.05.2018 next
17.05.2018 - 18.05.2018 Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom, psychológia predaja a uzatváranie obchodu Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
07.05.2018 next
18.05.2018 Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
11.05.2018 next
23.05.2018 Ochrana softveru a softverové zmluvy JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
16.05.2018 next
24.05.2018 - 25.05.2018 Civilný sporový poriadok - aktuálne otázky a vybrané problémy z praxe Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
17.05.2018 next
29.05.2018 Komunikačné zručnosti pre pokročilých Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
22.05.2018 next
30.05.2018 Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
23.05.2018 next
31.05.2018 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
24.05.2018 next
facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.