Detail semináru / školenia

KONFERENCIA - Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie konanie a ochrana spotrebiteľa vo finančných službách. P2P finančné služby a ochrana spotrebiteľa. (4.ročník)

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
13.11.2017 KONFERENCIA - Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie konanie a ochrana spotrebiteľa vo finančných službách. P2P finančné služby a ochrana spotrebiteľa. (4.ročník) Kolektív lektorov Bratislava 102,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 13.11.2017 09:00
Miesto konania

Hotel NH Gate One

Ambrušova 7

821 04Lektor Kolektív lektorov

Ako sa samotná vecná ochrana spotrebiteľa (hmotnoprávne problémy, dodržiavanie práva na ochranu spotrebiteľa, súlad konkrétnych klauzúl či praktík s právom) týka upomínacieho konania, exekúcie či konkurzu?

Trvá spracovanie žiadosti na oddĺženie fyzických osôb skutočne dlho?  Sú záväzky z finančných služieb, resp. voči finančným inštitúciám v niečom – právne alebo fakticky -  odlišné od iných pohľadávok v konkurze?

Aké problémy prináša postavenie finančných inštitúcií ako zabezpečených veriteľov v insolvenčných konaniach?

Ako je zabezpečená ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku?

 

Vážení účastníci, vítame Vás na 4. ročníku konferencie k právam spotrebiteľa

vo finančných službách.

 

Tento ročník nie je priamo zameraný na hmotnoprávne otázky (či je určitá podmienka alebo praktika nekalá,  či možno vykonať záložné právo), ale, ako naznačujú vyššie uvedené otázky, skôr už na verejnomocenské donútenie v rámci exekúcie a finančných spotrebiteľov v konkurze.

Veľmi nás tiež teší pretrvávajúce partnerstvo a záštita takých uznávaných odborných inštitúcií akými sú Právnická fakulta Trnavskej univerzity a Ústav štátu a práva SAV, ktoré sú zárukou kvalitného a konštruktívneho fungovania  diskusného fóra zástupcov akadémie, biznisu, regulácie, dohľadu a spotrebiteľov.

Opäť plánujeme konferenciu rozdeliť do dvoch odborných blokov. Prvý sa bude venovať novinkám v exekučnom a konkurznom práve, upomínaciemu konaniu a ochrane spotrebiteľa vo finančných službách. Druhá časť konferencie je zameraná na ochranu spotrebiteľa pri poskytovaní fiančných služieb na diaľku, pri peer-to-peer pôžičkách z pohľadu sudcu, regulátora a podnikateľskej praxe.

 


Vzdelávaciemu podujatiu MS SR pridelilo 5 kreditných bodov, v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.


 

 

Veríme, že Vás naše podujatie zaujme. Tešíme sa na stretnutie v novembri 2017.

 Prihláste sa na konferenciu

 

»Stiahnite si POZVÁNKU S PRIHLÁŠKOU vo formáte PDF kliknutím TU«

»Stiahnite si PROGRAM KONFERENCIE vo formáte PDF kliknutím TU«

  

 

 

 Prihláste sa na konferenciu

 


 

 

 Prihláste sa na konferenciu

 


Miesto konania

Ako sa dostanete na konferenciu?  

 

 

- Vlakom

Z hlavnej vlakovej stanice: Autobusová linka č. 61 - vystúpiť na zástavke AVION SHOPPING  PARK (odchody linky č. 61 dňa 13. 11. 2017 si môžete pozrieť TU).
 


 
      
 
 

- Autobusom

Z autobusovej stanice: Spojenia možné iba s prestupom: trolejbus č. 205, 208 a autobusy č. 61, 96. Konkrétne spojenie dňa 13. 11 .2017 si môžete pozrieť TU.

 

 

- Autom

Parkovanie v podzemnej garáži je pre všetkých účastníkov konferencie zdarma.
 

 Prihláste sa na konferenciu

Organizačné pokyny

Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 13112017. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.

 

Zľava pri registrácii:
2 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

 

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 17:00 hod.

 

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania konferencie, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania konferencie. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím konferencie účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

     

Poskytovanie osobných údajov účastníka:

Osobné údaje objednávateľa (účastníka) sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávateľ (účastník) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

  

Kontaktná a fakturačná adresa je:

BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava - Nové Mesto, 831 04
tel: 02/2020 0078, 0903 885 252, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.
IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

 

facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.