Detail semináru / školenia

Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Košice 120,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára Podľa záujmu
Miesto konania

TeleDom

Timonova 27

040 01 KošiceLektor JUDr. Daniel Ivanko, PhD.

 

Stiahnite si pozvánku s prihláškou vo formáte PDF tu.

 

Obsah seminára: 

- spôsob podávania návrhov na vykonanie exekúcie

- najčastejšie vady podaných návrhov na vykonanie exekúcie

- náhodný výber súdneho exekútora

- poverenie na vykonanie exekúcie

- prostriedky ochrany a obrany povinného

- zmeny v procesnom postupe súdu a účastníkov

- diskusia.

 

 

Lektor:

JUDr. Daniel Ivanko, PhD. : podpredseda Okresného súdu Banská Bystrica, pre exekučné a upomínacie konanie, člen občianskoprávneho grémia. Bol členom pracovnej skupiny pre prípravu a aplikáciu zákona o upomínacom konaní a Exekučného poriadku. Vo svojej publikačnej a lektorskej činnosti sa venuje predovšetkým exekučnej agende, v ktorej úspešne obhájil aj dizertačnú prácu s témou: Ochrana a obrana povinného a tretích osôb v exekučnom konaní. Pravidelne sa zúčastňuje odborných vedeckých podujatí v oblasti exekučného práva.

 

 

 

Kontaktná a fakturačná adresa je:
BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
tel: 02/2020 0078, 0903 885 252, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.
IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

Organizačné pokyny

Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 16102017. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje pre oba prednáškové dni.

Zľava pri registrácii:
2 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava
3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava


Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 09:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod.

Storno poplatok:
30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.
V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.