Detail semináru / školenia

Pozitívne myslenie a sebamotivácia

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
25.10.2017 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 25.10.2017 09:00
Miesto konania

Business Centre Matador

Bojnická 3

831 04  BratislavaLektor Ing. Ľubica Karetková

 

Stiahnite si pozvánku s prihláškou vo formáte PDF tu.

Obsah:

 

Tréning sa realizuje kombináciou zážitkovej metódy a učenia, ktorá zaručuje aktívne zapojenie účastníkov o tréningového procese a tým trvalé výsledky. Lektor používa sebaexploračné techniky zamerané na pozitívne sebahodnotenie, posilnenie sebamotivácie a relaxáciu účastníkov. Tréning sa tiež modeluje na základe ich očakávaní, ktoré sa priamo zapracujú do obsahu tak, aby modelové situácie čo najviac zodpovedali reálnemu životu a praxi účastníkov.

 

- Sebapoznanie - moje limity a zdroje

- Sebahodnotenie s pozitívnou spätnou väzbou

- Ja a moja motivácia

- Syndróm vyhoretia a jeho prevencia

- Možnosti bezprostrednej revitalizácie síl

- Psychohygiena v pracovnom procese

 

 

Lektorka:

Ing. Ľubica Karetková. Riaditeľka poradenskej spoločnosti BPM Slovakia, s.r.o. V oblasti vzdelávania dospelých pôsobí už 20 rokov. Rozvíja a tvorí nové vzdelávacie projekty zamerané na rozvoj a zlepšenie komunikačných zručností, posilnenie zdravého sebavedomia a uvedomenia si vlastných síl a potenciálu rozvoja.

 

 


Inštrukcie k miestu konania

Tréning sa uskutoční v kongresových priestoroch nového Business Centra MATADOR, Bojnícka ul. č. 3 v Bratislave so začiatkom o 09:00 hod. a plánovaným ukončením o 16:00 hod. Pre účastníkov je pripravené káva, čaj, nealko a občerstvenie.  Parkovanie je pre účastníkov workshopu zabezpečené v areáli business centra MATADOR zdarma.

 

Naše priestory prinášajú výhodnú polohu v okolí centra Bratislavy s dobrou dostupnosťou MHD, v blízkosti výjazdu mestskej diaľnice (Avion shopping park 3 km) a dostatkom parkovacích miest. Obedové menu si môžete vychutnať na prízemí centra v príjemných priestoroch reštaurácie s vonkajšou terasou. Všetky priestory business centra sú klimatizvané s dostatkom denného svetla.

 

  

   

 

Adresa:

MATADOR Business Centre

Bojnická 3

831 04  Bratislava

 

 

Ako sa k nám dostanete?

 

Autom

 

MHD

 

Organizačné pokyny

Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 25102017. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, nealko, teplé nápoje.

 

Zľava pri registrácii:

2 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

 

Registrácia účastníkov začína o 08:30 hod., odborný program o 09:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 16:00 hod.

 

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

 

 

Kontaktná a fakturačná adresa je:

BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava 831 04.
tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.
IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

 

facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.