Detail semináru / školenia

Ako využiť stres vo svoj vlastný prospech

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
04.10.2017 Ako využiť stres vo svoj vlastný prospech Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 04.10.2017 09:00
Miesto konania

Business Centre Matador

Bojnická 3

831 04  BratislavaLektor Mgr. Dagmar Sliacka

 

Stiahnite si pozvánku s prihláškou vo formáte PDF tu.

 

» Cieľ kurzu: Súčasná doba prináša stále nové informácie a poznatky a kladie na nás všetkých čoraz väčšiu záťaž. Stresu sa preto nevyhneme. Očakáva sa od nás, že budeme na všetky zmeny reagovať rýchlo a pohotovo, bez akéhokoľvek zaváhania. Často sa stáva, že si pod pretlakom úloh a povinností ťažko ustriehneme hranicu, za ktorou na nás môže čakať depresia či iné civilizačné choroby brániace nám naplno žiť a pracovať. Na tréningu sa naučíte so stresom pracovať, rozpoznať ho a eliminovať jeho negatívne dopady na osobný i pracovný život. Na druhej strane tiež spoznáte spôsoby a metódy ako využiť stres ako motivačný a stimulujúci faktor vedúci k pozitívnym zmenám.

» Rámcový obsah kurzu:

• Syndróm vyhorenia, protektívne faktory vyhorenia

• Rizikové faktory vyhorenia

• Podprahová a nadprahová záťaž

• Snowball–nabaľovanie problémov

• Psychohygiena a jej význam v prevencii vyhorenia

• Fyziologické mechanizmy vyhorenia a ich prevencia

• Techniky odbúravania stresu

 

Lektorka:

Mgr. Dagmar Sliacka - Vyštudovala FiF UK v Bratislave, odbor psychológia a vo svojej odbornej príprave sa venovala témam najmä  z  oblasti  ľudských  zdrojov,  psychológie  a  personalistiky.  Počas  svojej  vyše  20  ročnej profesionálnej praxi pôsobila v rôznych pozíciách ako metodik, lektor, senior konzultant a neskôr aj na manažérskych pozíciách. V lektorskej činnosti sa zameriava na rôznorodé témy, ale najmä na rozvoj mäkkých zručností, komunikácie, motivácie, prezentačných, obchodných aj manažérskych zručností, zvládanie stresu , rozvoj osobnosti... Účastníkom školení napomáha naučiť sa presadzovať sa efektívne aj v náročnejších situáciách a riešiť konfliktné situácie. Venuje sa taktiež témam z oblasti riadenia ľudských zdrojov a personálnych procesov, firemnej kultúry a aj príprave uchádzačov o zamestnanie.

 


Inštrukcie k miestu konania

 

Adresa:

MATADOR Business Centre

Bojnická 3

831 04  Bratislava

 

Miesto konania školenia:


Školenie sa uskutoční v kongresových priestoroch nového Business Centra MATADOR, Bojnícka ul. č. 3 v Bratislave so začiatkom o 9:00 hod. a plánovaným ukončením o 16:00 hod.

Pre účastníkov je pripravené káva, čaj, nealko, občerstvenie a obed.  Parkovanie je pre účastníkov seminára zabezpečené v areáli business centra MATADOR zdarma.

 

  

 

  

    
 

Ako sa k nám dostanete?

Autom

 

MHD

 

Organizačné pokyny

Organizačné pokyny:
Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 04102017 Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.

  

Zľava pri registrácii: 
2 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava
3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava

 
  
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 16:00 hod. 
   

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

 

Poskytovanie osobných údajov účastníka:

Osobné údaje objednávateľa (účastníka) sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávateľ (účastník) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU  

 

Kontaktná a fakturačná adresa je:

BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto.
tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.
IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.