Detail semináru / školenia

Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
20.09.2017 Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 20.09.2017 09:30
Miesto konania

Business Centre Matador

Bojnická 3

831 04  BratislavaLektor JUDr. Juraj Kostrusz
Organizačné pokyny

Organizačné pokyny:
Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 20092017 Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.

  

Zľava pri registrácii: 
2 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava
3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava

 
  
Registrácia účastníkov začína o 9:00 hod., odborný program o 9:30 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod. 
   

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

 

Poskytovanie osobných údajov účastníka:

Osobné údaje objednávateľa (účastníka) sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávateľ (účastník) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU  

 

Kontaktná a fakturačná adresa je:

BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto.
tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.
IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B


 

Stiahnite si pozvánku s prihláškou vo formáte PDF tu.

 

Obsah seminára 

a) Definícia slabšej strany a účel právnej úpravy

- koncepcia slabšej strany a jej legislatívne vymedzenie

- účel právnej úpravy a posun v ochrane oproti doterajšej právnej úprave

- rozsah osobitnej právnej úpravy a jej vplyv na všeobecnú úpravu súdneho konania

 

b) Konania s ochranou spotrebiteľa

- abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach - kauzálna príslušnosť, sporové strany a predmet konania, osobitná ochrana slabšej strany

- spotrebiteľské spory - obmedzenia v dispozičných procesných úkonoch, osobitná ochrana slabšej strany, zmena v prístupe v prípade zastúpenia advokátom

 

c) Konania s inou slabšou stranou

- individuálne pracovnoprávne spory - vymedzenie okruhu sporov, kauzálna príslušnosť, osobitný zástupca v konaní

- antidiskriminačné spory - osobitné postavenie žalobcu, rozsah sporov, zastúpenie žalobcu, osobitná ochrana slabšej strany

 

 

Pozrite si ukážku:

 

 

Lektor:  

 

JUDr. Juraj Kotrusz:  pôsobí ako advokát v Nitre a partner v advokátskej kancelárii KOTRUSZ – BENČÍK, s.r.o. V rámci právnej praxe sa venuje najmä sporovej agende a zastupovaniu v súdnom konaní. Popri advokátskej praxi prednáša a lektoruje odborné podujatia - školenia, workshopy a konferencie v rôznych oblastiach obchodného a občianskeho práva a anglickej právnej terminológie. Od prijatia legislatívneho znenia nových civilných procesných kódexov sa intenzívne zaoberá analýzou a prednáškam z oblasti Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a ich porovnaniu s doterajšou právnou úpravou a praktickými otázkami ich budúcej aplikácie.

   

   

Cieľová skupina: 

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

 

Čo sa na seminári najviac páčilo (z Vašich dotazníkov):

" pripravenosť školiteľa, jeho odboná úroveň, vrátane poskytnutého materiálu, ktorý bol výbornou pomôckou pre ďalšiu prax. Bola som milo pripravená školením ako takým, ako aj organizáciou - obe časti považujem za nadštandardné"

"spôsob prezentácie, odprezentované tie najpodstatnejšie a zaujímavé informácie odbornosť prednášajúceho, viac zamerané prakticky ako teoreticky, personál, priestory"

"osobitne by som vyzdviholkvalifikovanosť  lektora, kvalitu spracovania prezentácie a jej prehľadnosť"

"organizačné zabezpečenie a starostlivosť o účastníkov seminára"

"logické členenie prezentácie"

"aktuálnosť, lektor"

"prístup personálu + otvorenosť a príjemnosť prednášky"

"lektor a vysoká odbornosť"

 

 


Inštrukcie k miestu konania

 

Adresa:

MATADOR Business Centre

Bojnická 3

831 04  Bratislava

 

Miesto konania školenia:


Školenie sa uskutoční v kongresových priestoroch nového Business Centra MATADOR, Bojnícka ul. č. 3 v Bratislave so začiatkom o 9:30 hod. a plánovaným ukončením o 14:30 hod.

Pre účastníkov je pripravené káva, čaj, nealko, občerstvenie a obed.  Parkovanie je pre účastníkov seminára zabezpečené v areáli business centra MATADOR zdarma.

 

  

 

  

    
 

Ako sa k nám dostanete?

Autom

 

MHD

 

 

facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.