Detail semináru / školenia

Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
10.10.2017 Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 10.10.2017 09:00
Miesto konania

Business Centre Matador

Bojnická 3

831 04 BratislavaLektor JUDr. Jana Dráčová

Stiahnite si pozvánku s prihláškou v pdf TU.

  

V súvislosti s novými prijatými kódexmi procesného práva bol novelizovaný aj katastrálny zákon, ktorý priniesol zmeny vo viacerých ustanoveniach. Zmeny v konaní o vklade práva a poznámke majú pre účastníkov týchto konaní v niektorých oblastiach podstatné dôsledky. Spolu s aktuálnou problematikou reflexie nových postupov v rozhodovaní súdov a zápisov v katastri nehnuteľností ponúkame aktuálne problémy a trendy v tejto oblasti

 

Obsah seminára:

1. Novela katastrálneho zákona v z. 125/2016 Z.z. - rozšírená právomoc ÚGKK SR pri vkladovom konaní, osobitná spôsobilosť na rozhodovanie o vklade, ostatné zmeny vyplývajúce z čl. XXXVI

2. Dopad nových procesných predpisov na katastrálne konanie  - neodkladné a zabezpečovacie opatrenia a ich zápis do katastra, zmeny v poznámke spornosti a záväznosť rozsudku

3. Zmeny v správnom súdnictve v kontexte vzťahu ku katastrálnemu konaniu - vypustenie rozhodovania o opravných prostriedkoch,  nová právna úprava správneho súdnictva, prieskum subsidiárnej povahy, rozšírenie aj zúženie prieskumu, rozhodnutia, opatrenia a nečinnosť orgánu verejnej správy, príslušnosť súdu, jednoinštančnosť, kasačná sťažnosť, žaloba, povinné zastúpenie, lehoty, odkladný účinok, rozhodnutia,  so špecifickým dosahom na zápisy v KN

4. Aktuálne názory ÚGKK SR v oblasti danej problematiky - vychádzajúce z katastrálneho bulletinu

5. Diskusia

  

JUDr. Jana Dráčová: právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 1984. Úspešne ukončenou rigoróznou skúškou získala v roku 1986 titul JUDr. Po absolvovaní čakateľskej praxe a justičnej skúšky vykonávala od roku 1987 funkciu sudkyne Mestského súdu v Košiciach. Od roku 1991 pôsobí ako advokátka. Počas prerušenia výkonu advokátskeho povolania zastávala aj funkciu riaditeľky legislatívnoprávneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Okrem advokácie sa venuje aj publikačnej a lektorskej činnosti, najmä v oblasti vecného, pozemkového a katastrálneho práva.

 

Vyberáme z Vašich dotazníkov alebo čo sa Vám na seminári najviac páčilo:


- odborná úroveň prednášajúcej, optimálny počet účastníkov,

- vysoká profesionalita lektorky, príjemné vystupovanie, zaujímavá téma,

- forma prednesu, spojenie teórie a praxe

  


Inštrukcie k miestu konania

Naše vzdelávacie podujatia sme presťahovali do novo zrekonštruovaných priestorov MATADOR Business Centra. Nové priestory prinášajú výhodnú polohu v okolí centra Bratislavy s dobrou dostupnosťou MHD, v blízkosti výjazdu mestskej diaľnice (Avion shopping park 3 km) a dostatkom parkovacích miest. Obedové menu si môžete vychutnať na prízemí centra v príjemných priestoroch reštaurácie s vonkajšou terasou. Všetky priestory business centra sú klimatizvané s dostatkom denného svetla.

 

   

Adresa:

BPM Slovakia, s.r.o.

MATADOR Business Centre

Bojnická 3

831 04  Bratislava


 

 

Ako sa k nám dostanete?

Autom

 

MHD

Organizačné pokyny

Organizačné pokyny:
Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751  vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 10102017. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.

Zľava pri registrácii: 
2 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava
3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod. 

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia. 

Kontaktná a fakturačná adresa je:

BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava 831 04.
tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.
IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.