Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
11.07.2017 Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
04.07.2017 next
12.07.2017 Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii Ing. Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
05.07.2017 next
12.07.2017 Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
05.07.2017 next
12.07.2017 Zlepšite si reč tela Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
05.07.2017 next
13.07.2017 Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi Mgr. Maroš Fekete Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
06.07.2017 next
14.07.2017 Novela zákona o súdnych poplatkoch a procesné súvislosti JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
07.07.2017 next
18.07.2017 Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
11.07.2017 next
18.07.2017 Ubráňte sa manipulácii Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
11.07.2017 next
19.07.2017 Zlepšite si reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
12.07.2017 next
19.07.2017 - 19.07.2017 Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
12.07.2017 next
20.07.2017 Prezentujte s istotou Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
13.07.2017 next
01.08.2017 Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
25.07.2017 next
01.08.2017 Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
25.07.2017 next
02.08.2017 Stavebný poriadok – aplikačná prax Ing. Michal Kán Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
24.07.2017 next
02.08.2017 Zlepšite si reč tela Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
26.07.2017 next
03.08.2017 Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného sporového poriadku v praxi Mgr. Maroš Fekete Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
27.07.2017 next
16.08.2017 Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
09.08.2017 next
16.08.2017 - 17.08.2017 Zmeny v zákone o súdnych poplatkoch a praktické skúsenosti s rekodifikáciou civilného procesu JUDr. Juraj Kotrusz Liptovský Mikuláš 240,00 Eur
(s DPH)
09.08.2017 next
21.08.2017 Novela zákona o súdnych poplatkoch a procesné súvislosti JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
14.08.2017 next
22.08.2017 Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
15.08.2017 next
22.08.2017 Prezentujte s istotou Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
15.08.2017 next
23.08.2017 Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
16.08.2017 next
24.08.2017 - 25.08.2017 Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
17.08.2017 next
24.08.2017 Ubráňte sa manipulácii Ľubica Karetková Bratislava 36,00 Eur
(s DPH)
17.08.2017 next
facebook    facebook ©2017    BPM Slovakia, s.r.o.
', 'http://bpm-educat.com'); ga('send', 'pageview');