Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
12.03.2019 Aktuálna prax v zápisoch práv do katastra nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
05.03.2019 next
13.03.2019 Kontrola a monitoring zamestnancov na pracovisku JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
06.03.2019 next
14.03.2019 Náhrada škody v obchodnom práve (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
07.03.2019 next
14.03.2019 Ako komunikovať s nespokojným zákazníkom Ing. Ľubica Karetková Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
14.03.2019 next
15.03.2019 Aplikácia vybraných ustanovení Civilného sporového poriadku v praxi Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
08.03.2019 next
15.03.2019 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
08.03.2019 next
18.03.2019 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
11.03.2019 next
19.03.2019 Kúpna zmluva v obchodnej praxi JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
12.03.2019 next
19.03.2019 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
12.03.2019 next
20.03.2019 Reštartujte svoju kreativitu - tvorivé laboratórium (nielen) pre manažérov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
13.03.2019 next
26.03.2019 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
19.03.2019 next
27.03.2019 - 28.03.2019 Náhrada škody v občianskom a obchodnom práve JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
20.03.2019 next
27.03.2019 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.03.2019 next
28.03.2019 „Inovatívny manažér“ – tréning inovácie a kreativity Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
21.03.2019 next
02.04.2019 Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
26.03.2019 next
03.04.2019 Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci JUDr. Tomáš Buzinger Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
27.03.2019 next
04.04.2019 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
28.03.2019 next
10.04.2019 Aplikačné problémy Obchodného registra JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
03.04.2019 next
10.04.2019 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
03.04.2019 next
16.04.2019 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
09.04.2019 next
25.04.2019 Skúsenosti z uplatňovania Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v praxi Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
25.04.2019 next
29.04.2019 Konferencia Quo vadis obchodné právo? (3. ročník) kolektív lektorov Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
- next
14.05.2019 Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
07.05.2019 next
15.05.2019 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
08.05.2019 next
facebook    facebook ©2019    BPM Slovakia, s.r.o.