Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Videokurz Terminológia v slovenskom práve - súdne rozhodnutia JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Právne minimum pre manažérov (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 120,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Audiokurz Vybrané problematiky Civilného sporového poriadku - rozsudky, lehoty, podanie, koncentrácia konania (na stiahnutie) Mgr. Maroš Fekete Audio kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
26.10.2021 - 26.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
27.10.2021 - 27.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
- next
28.10.2021 - 28.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
- next
04.11.2021 - 04.11.2021 Naživo ONLINE Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
09.11.2021 - 09.11.2021 Rozvoj zručností emočnej inteligencie pre pracovníkov kontaktných centier/zákazníckeho servisu/call centier Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
10.11.2021 - 10.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Naživo ONLINE 198,00 Eur
(s DPH)
03.11.2021 next
10.11.2021 - 10.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
03.11.2021 next
11.11.2021 - 11.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
04.11.2021 next
12.11.2021 - 12.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Naživo online 108,00 Eur
(s DPH)
05.11.2021 next
16.11.2021 - 16.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
09.11.2021 next
18.11.2021 - 18.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
11.11.2021 next
23.11.2021 - 23.11.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
16.11.2021 next
30.11.2021 - 30.11.2021 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time manažment Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
23.11.2021 next
01.12.2021 - 01.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
24.11.2021 next
02.12.2021 - 02.12.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
25.11.2021 next
03.12.2021 - 03.12.2021 Naživo ONLINE Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
26.11.2021 next
07.12.2021 - 07.12.2021 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre lídrov/manažérov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
01.12.2021 next
facebook    facebook ©2021    BPM Slovakia, s.r.o.