Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
02.03.2017 - 03.03.2017 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next
06.03.2017 Nesprávne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou JUDr. Vladimír Volčko Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
27.02.2017 next
08.03.2017 - 09.03.2017 TRÉNING PREDAJNÝCH ZRUČNOSTÍ A PSYCHOLÓGIA PREDAJA Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 288,00 Eur
(s DPH)
01.03.2017 next
08.03.2017 Novela exekučného zákona s účinnosťou od 1.4.2017 JUDr. Martin Maliar Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
01.03.2017 next
13.03.2017 Platobný rozkaz JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
06.03.2017 next
14.03.2017 Základy právnej úpravy obchodno - záväzkových vzťahov a uzatvárania obchodných zmlúv pre neprávnikov JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
07.03.2017 next
16.03.2017 KONFERENCIA: Aktuálne otázky aplikačnej praxe katastrálneho zákona a práva nehnuteľností (2. ročník) Kolektív lektorov Bratislava 192,00 Eur
(s DPH)
09.03.2017 next
17.03.2017 Upomínacie konanie - nový spôsob uplatňovania peňažných nárokov JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
10.03.2017 next
21.03.2017 Prehľad nariadení EÚ určených na ochranu veriteľa a zmeny nariadení v roku 2017 JUDr. Mária Sumková, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
14.03.2017 next
22.03.2017 Softverové právo JUDr. Adriana Tomanová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
15.03.2017 next
23.03.2017 - 24.03.2017 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
16.03.2017 next
28.03.2017 Podielové spoluvlastníctvo JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
21.03.2017 next
29.03.2017 Novela exekučného zákona s účinnosťou od 1.4.2017 JUDr. Alena Szalayová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
22.03.2017 next
30.03.2017 - 31.03.2017 Podnikateľské právo pre manažérov – právne aspekty podnikania v Slovenskej republiky JUDr. Juraj Kotrusz Senec 336,00 Eur
(s DPH)
23.03.2017 next
04.04.2017 Novela exekučného zákona s účinnosťou od 1.4.2017 JUDr. Martin Maliar Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
28.03.2017 next
05.04.2017 - 06.04.2017 Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník - Law of Contracts in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
29.03.2017 next
07.04.2017 Kúpna zmluva a zmluva o dielo. Vybrané otázky Civilného sporového poriadku. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
31.03.2017 next
20.04.2017 Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
13.04.2017 next
21.04.2017 Aplikačné problémy právnej úpravy v civilných mimosporových veciach JUDr. Romana Smyčková, PhD., JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD.,LLM. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
14.04.2017 next
25.04.2017 - 26.04.2017 Anglická terminológia súdneho konania JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
18.04.2017 next
27.04.2017 Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
20.04.2017 next
28.04.2017 Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. - aktuálne otázky a problémy aplikačnej praxe JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
21.04.2017 next
04.05.2017 Správny súdny poriadok JUDr. Anita Filová, JUDr. Marián Fečík Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
27.04.2017 next
11.05.2017 Osobný bankrot v roku 2017 (novela konkurzného zákona s účinnosťou od 1. 3. 2017) JUDr. Martin Maliar Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
04.05.2017 next
facebook    facebook ©2017    BPM Slovakia, s.r.o.