Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
20.11.2018 Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
- next
21.11.2018 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
- next
22.11.2018 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
- next
23.11.2018 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
- next
27.11.2018 Právne aspekty online marketingu JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.11.2018 next
27.11.2018 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
20.11.2018 next
28.11.2018 Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kostrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
21.11.2018 next
29.11.2018 Aplikácia vybraných ustanovení Civilného sporového poriadku v praxi Mgr. Maroš Fekete Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
22.11.2018 next
30.11.2018 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
23.11.2018 next
01.12.2018 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (sobota) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
24.11.2018 next
03.12.2018 Aplikačné problémy Obchodného registra JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
26.11.2018 next
04.12.2018 Skúsenosti z uplatňovania Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v praxi Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
27.11.2018 next
04.12.2018 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
27.11.2018 next
05.12.2018 Platobný rozkaz a vymáhanie pohľadávok JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
28.11.2018 next
06.12.2018 - 07.12.2018 Efektívne vedenie ľudí na diaľku Ing. Ľubica Karetková Bratislava 288,00 Eur
(s DPH)
29.11.2018 next
11.12.2018 Odvolanie v sporovom a mimosporovom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
04.12.2018 next
12.12.2018 „Inovatívny manažér“ – tréning inovácie a kreativity Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
05.12.2018 next
13.03.2019 Konferencia Quo vadis obchodné právo? (3. ročník) kolektív lektorov Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
27.02.2019 next
facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.