Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
17.01.2020 - 17.01.2020 Stres manažment - ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný prospech Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
10.01.2020 next
21.01.2020 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 192,00 Eur
(s DPH)
14.01.2020 next
23.01.2020 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
16.01.2020 next
24.01.2020 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
17.01.2020 next
29.01.2020 Ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
22.01.2020 next
30.01.2020 - 30.01.2020 Kataster - aktuálna judikatúra a prax JUDr. Jana Dráčová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
23.01.2020 next
31.01.2020 - 31.01.2020 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
24.01.2020 next
05.02.2020 - 05.02.2020 Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a zmena Exekučného poriadku JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
29.01.2020 next
06.02.2020 - 07.02.2020 Praktický sprievodca obchodným právom (pre neprávnikov) - formy podnikania JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 288,00 Eur
(s DPH)
30.01.2020 next
07.02.2020 - 07.02.2020 Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
31.01.2020 next
11.02.2020 - 11.02.2020 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
04.02.2020 next
12.02.2020 - 12.02.2020 Prezentujte s istotou a zlepšite si reč tela Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
05.02.2020 next
27.02.2020 - 27.02.2020 Emočná inteligencia pre manažérov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
20.02.2020 next
28.02.2020 - 28.02.2020 Stres manažment - ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný prospech Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
21.02.2020 next
03.03.2020 - 03.03.2020 Ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
25.02.2020 next
31.03.2020 - 31.03.2020 Obchodný register a životné situácie podnikateľov - zmeny Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri účinné od 1. októbra 2020 JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
24.03.2020 next
19.05.2020 - 19.05.2020 Obchodný register a životné situácie podnikateľov - zmeny Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri účinné od 1. októbra 2020 JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
12.05.2020 next
facebook    facebook ©2019    BPM Slovakia, s.r.o.