Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Videokurz Terminológia v slovenskom práve - súdne rozhodnutia JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Právne minimum pre manažérov (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 120,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Audiokurz Vybrané problematiky Civilného sporového poriadku - rozsudky, lehoty, podanie, koncentrácia konania (na stiahnutie) Mgr. Maroš Fekete Audio kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
10.08.2021 - 10.08.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
03.08.2021 next
17.08.2021 - 17.08.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
10.08.2021 next
19.08.2021 - 19.08.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
12.08.2021 next
24.08.2021 - 24.08.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
17.08.2021 next
25.08.2021 - 25.08.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
18.08.2021 next
26.08.2021 - 26.08.2021 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority Ing. Ľubica Karetková Naživo online 96,00 Eur
(s DPH)
19.08.2021 next
08.09.2021 - 08.09.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
01.09.2021 next
09.09.2021 - 09.09.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Personálne pohovory so zamestnancami (hodnotiace, motivačné, disciplinárne...) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
02.09.2021 next
21.09.2021 - 21.09.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
14.09.2021 next
22.09.2021 - 22.09.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
15.09.2021 next
23.09.2021 - 23.09.2021 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time management Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
16.09.2021 next
28.09.2021 - 28.09.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Zvládanie stresu asertivitou Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
21.09.2021 next
29.09.2021 - 29.09.2021 Rozvoj zručností emočnej inteligencie pre pracovníkov kontaktných centier/zákazníckeho servisu/call centier Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
22.09.2021 next
05.10.2021 - 05.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
28.09.2021 next
06.10.2021 - 06.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 108,00 Eur
(s DPH)
29.09.2021 next
12.10.2021 - 12.10.2021 Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre lídrov/manažérov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
05.10.2021 next
13.10.2021 - 13.10.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
06.10.2021 next
facebook    facebook ©2021    BPM Slovakia, s.r.o.