Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
30.09.2016 Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Žilina 120,00 Eur
(s DPH)
23.09.2016 next
04.10.2016 - 05.10.2016 Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník - Law of Contracts in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
27.09.2016 next
06.10.2016 Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
29.09.2016 next
07.10.2016 Dokazovanie v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
30.09.2016 next
10.10.2016 Koncentrácia v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
03.10.2016 next
11.10.2016 Základy právnej úpravy obchodno - záväzkových vzťahov a uzatvárania obchodných zmlúv pre neprávnikov JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
04.10.2016 next
12.10.2016 Správny súdny poriadok JUDr. Anita Filová, JUDr. Marián Fečík Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
05.10.2016 next
13.10.2016 - 14.10.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Košice 240,00 Eur
(s DPH)
06.10.2016 next
14.10.2016 Nový autorský zákon JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
07.10.2016 next
17.10.2016 Civilný mimosporový poriadok JUDr. Romana Smyčková , PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
10.10.2016 next
18.10.2016 - 19.10.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
11.10.2016 next
20.10.2016 Reklamačné konanie so zameraním na aplikačné problémy Mgr. Martin Biskupič Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
13.10.2016 next
20.10.2016 - 21.10.2016 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
13.10.2016 next
25.10.2016 Právne vzťahy k nehnuteľnostiam JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
18.10.2016 next
26.10.2016 POZITÍVNE MYSLENIE A SEBAMOTIVÁCIA Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
19.10.2016 next
26.10.2016 Vybrané problémy vlastníctva bytov a správy bytových domov JUDr. Marek Valachovič, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
19.10.2016 next
27.10.2016 Právne úskalia e-shopov - alebo na čo si dať pozor pri prevádzke e-shopu JUDr. Barbora Lániková Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
20.10.2016 next
27.10.2016 Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
20.10.2016 next
28.10.2016 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7. 2016 JUDr. Juraj Palúš Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
21.10.2016 next
03.11.2016 Základy spotrebiteľského práva - aktuálne otázky Mgr. Martin Biskupič Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
27.10.2016 next
04.11.2016 Nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb (č. 282/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. 7. 2016) JUDr. Jana Dráčová Žilina 120,00 Eur
(s DPH)
28.10.2016 next
04.11.2016 Náhrada škody spôsobenej dopravným prostriedkom JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
28.10.2016 next
07.11.2016 KONFERENCIA: Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné povinnosti vo finančných službách. Odplata za poskytnutie úveru spotrebiteľovi. Kolektív lektorov Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
28.10.2016 next
08.11.2016 - 09.11.2016 Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
01.11.2016 next
facebook    facebook ©2016    BPM Slovakia, s.r.o.