Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Videokurz Terminológia v slovenskom práve - súdne rozhodnutia JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Právne minimum pre manažérov (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 120,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Audiokurz Vybrané problematiky Civilného sporového poriadku - rozsudky, lehoty, podanie, koncentrácia konania (na stiahnutie) Mgr. Maroš Fekete Audio kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Video kurz online Emočná inteligencia a jej význam v našom živote (na stiahnutie) Ing. Ľubica Karetková Video kurz online 48,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny (na stiahnutie) JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
Podľa záujmu Videokurz Home - office (domácka práca a telepráca) a jeho právna úprava (novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. 3. 2021) Z.z. JUDr. Juraj Kotrusz Videokurz online 72,00 Eur
(s DPH)
- next
22.06.2021 - 22.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako zvládať stres, využiť ho vo svoj vlastný prospech a postarať sa o seba v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next
23.06.2021 - 23.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako efektívne riešiť konflikty a komunikovať v náročných situáciách Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
- next
24.06.2021 - 24.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Civilný sporový poriadok - vybrané aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Naživo ONLINE 60,00 Eur
(s DPH)
- next
25.06.2021 - 25.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Hodnotiace a disciplinárne pohovory so zamestnancami Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
- next
28.06.2021 - 28.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
21.06.2021 next
29.06.2021 - 29.06.2021 Obchodný register - aktuálne otázky a aplikačné problémy JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Naživo ONLINE 60,00 Eur
(s DPH)
22.06.2021 next
29.06.2021 - 29.06.2021 Online kurz naživo Vodcovstvo/Leadership - rozvoj komunikačných a riadiacich zručností pre lídrov/manažérov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 144,00 Eur
(s DPH)
22.06.2021 next
30.06.2021 - 30.06.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
23.06.2021 next
01.07.2021 - 01.07.2021 NAŽIVO ONLINE Zlepšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority - time management Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
24.06.2021 next
03.07.2021 - 03.07.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Naživo Online 96,00 Eur
(s DPH)
26.06.2021 next
13.07.2021 - 13.07.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
06.07.2021 next
14.07.2021 - 14.07.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
07.07.2021 next
15.07.2021 - 15.07.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
08.07.2021 next
16.07.2021 - 16.07.2021 Naživo ONLINE Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov prostredníctvom emailu a listov Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 120,00 Eur
(s DPH)
09.07.2021 next
20.07.2021 - 20.07.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
13.07.2021 next
21.07.2021 - 21.07.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Stres manažment - ako zvládať stres, postarať sa o seba v náročných situáciách a využiť ho vo svoj vlastný prospech Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
14.07.2021 next
22.07.2021 - 22.07.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 96,00 Eur
(s DPH)
15.07.2021 next
facebook    facebook ©2021    BPM Slovakia, s.r.o.