Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
23.10.2019 Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a zmena Exekučného poriadku JUDr. Daniel Ivanko, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
- next
24.10.2019 Emočná inteligencia pre manažérov Ing. Ľubica Karetková Bratislava 198,00 Eur
(s DPH)
- next
05.11.2019 KONFERENCIA Všeobecné obchodné podmienky, predčasné zosplatnenie úveru - predpoklady a následky, náhrada nemajetkovej ujmy, aktuálny vývoj a pohľad do budúcna (6. ročník) Kolektív lektorov Bratislava 114,00 Eur
(s DPH)
25.10.2019 next
12.11.2019 Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
05.11.2019 next
13.11.2019 - 13.11.2019 Elektronické katastrálne konanie JUDr. Juraj Kotrusz Obchodná 45 144,00 Eur
(s DPH)
06.11.2019 next
14.11.2019 Emočná inteligencia - ako zvládať emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
27.11.2019 next
15.11.2019 Budovanie odolnosti pri zvládaní záťažových situácií a schopnosti prijať zmeny (Resilience & Adversity Training) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
08.11.2019 next
19.11.2019 - 20.11.2019 Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník – Law of Contracts in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 288,00 Eur
(s DPH)
12.11.2019 next
21.11.2019 Obchodný register - aplikačné problémy, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, opatrenia na zlepšenie OR, pripravované zmeny JUDr. Mgr. Veronika Nekorancová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
14.11.2019 next
22.11.2019 Stres manažment - ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný prospech Ing. Ľubica Karetková Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
15.11.2019 next
26.11.2019 Vznik a zánik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné problémy praxe JUDr. Adriana Ručkayová Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
19.11.2019 next
27.11.2019 Ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
20.11.2019 next
28.11.2019 Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy Mgr. Maroš Fekete Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
21.11.2019 next
29.11.2019 Pracovné zmluvy v právnickej angličtine JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
22.11.2019 next
29.11.2019 Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
22.11.2019 next
02.12.2019 - 02.12.2019 Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in Legal English JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
25.11.2019 next
03.12.2019 Pozitívne myslenie a sebamotivácia Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
28.11.2019 next
04.12.2019 Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby JUDr. Vladimír Sklenka Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
27.11.2019 next
10.12.2019 Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
03.12.2019 next
11.12.2019 Prevody nehnuteľností v právnickej angličtine JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 168,00 Eur
(s DPH)
04.12.2019 next
12.12.2019 Ubráňte sa manipulácii Ing. Ľubica Karetková Bratislava 99,00 Eur
(s DPH)
05.12.2019 next
21.01.2020 Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 192,00 Eur
(s DPH)
14.01.2020 next
29.01.2020 Ako si efektívne naplánovať čas a určiť priority - Time management Ing. Ľubica Karetková Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
22.01.2020 next
facebook    facebook ©2019    BPM Slovakia, s.r.o.