Aktuálne termíny verejných seminárov a tréningov
Kategória
Termín
Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
25.10.2016 Právne vzťahy k nehnuteľnostiam JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
25.10.2016 next
26.10.2016 Vybrané problémy vlastníctva bytov a správy bytových domov JUDr. Marek Valachovič, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
26.10.2016 next
28.10.2016 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7. 2016 JUDr. Juraj Palúš Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
28.10.2016 next
03.11.2016 Základy spotrebiteľského práva - aktuálne otázky Mgr. Martin Biskupič Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
27.10.2016 next
04.11.2016 Nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb (č. 282/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. 7. 2016) JUDr. Jana Dráčová Žilina 120,00 Eur
(s DPH)
28.10.2016 next
04.11.2016 Náhrada škody spôsobenej dopravným prostriedkom JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
28.10.2016 next
07.11.2016 KONFERENCIA: Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné povinnosti vo finančných službách. Odplata za poskytnutie úveru spotrebiteľovi. Kolektív lektorov Bratislava 96,00 Eur
(s DPH)
28.10.2016 next
08.11.2016 - 09.11.2016 Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
01.11.2016 next
10.11.2016 - 11.11.2016 TRÉNING PREDAJNÝCH ZRUČNOSTÍ A PSYCHOLÓGIA PREDAJA Mgr. Dagmar Sliacka Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
03.11.2016 next
10.11.2016 - 11.11.2016 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
03.11.2016 next
14.11.2016 - 15.11.2016 Rekodifikácia civilného procesného práva JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
07.11.2016 next
18.11.2016 Súdne rozhodnutia v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
11.11.2016 next
22.11.2016 Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
15.11.2016 next
23.11.2016 Dokazovanie v rekodifikovanom civilnom procese JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
16.11.2016 next
24.11.2016 Internetový predaj - povinnosti predávajúceho pri predaji cez internet a práva spotrebiteľa Mgr. Martin Biskupič Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
17.11.2016 next
25.11.2016 Zmluvy podľa nového autorského zákona JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
18.11.2016 next
28.11.2016 Nesprávne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou JUDr. Vladimír Volčko Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
21.11.2016 next
29.11.2016 Katastrálny zákon v praxi - aktuálne otázky katastrálneho zákona JUDr. Jana Dráčová Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
22.11.2016 next
30.11.2016 - 01.12.2016 Náhrada škody v občianskom práve JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
23.11.2016 next
02.12.2016 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7. 2016 JUDr. Juraj Palúš Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
25.11.2016 next
06.12.2016 Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Mgr. Ľuboš Stankoviansky Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
29.11.2016 next
07.12.2016 Zmluvy o dielo s cudzím prvkom, zmluvy o dielo s montážou JUDr. Juraj Kotrusz Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
30.11.2016 next
08.12.2016 - 09.12.2016 Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p. Mgr. Maroš Fekete Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
01.12.2016 next
12.12.2016 Zákon o upomínacom konaní v roku 2017 JUDr. Martin Maliar Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
05.12.2016 next
facebook    facebook ©2016    BPM Slovakia, s.r.o.