Odborné semináre vedené v cudzích jazykoch

 

 • TVORBA ZMLÚV V PRÁVNICKEJ ANGLIČTINE S NÁCVIKOM KOMUNIKAČNÝCH TECHNÍK

• PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ V PRÁVNICKEJ ANGLIČTINE (COMPANY LAW IN LEGAL ENGLISH)

 • PRÁVNE VZŤAHY K NEHNUTEĽNOSTIAM - REAL PROPERTY LAW

  • ZÁKLADY PODNIKATEĽSKÉHO PRÁVA A UZATVÁRANIE OBCHODNÝCH ZMLÚV PRE ZAHRANIČNÝCH MANAŽÉROV (V ANGLIČTINE) / LEGAL BASICS FOR FOREIGN MANAGERS ESSENTIALS OF SLOVAK BUSINESS LAW (IN ENGLISH)

 

 • a iné ...

   

  

 

Popis seminárov 〉 〉 〉

 

Naše semináre, školenia, tréningy a konferencie vždy prebiehajú dynamickým a interaktívnym spôsobom. Účastníci sa aktívne zapájajú do výučby kladením otázok a záverom i diskusiou. Lektori, ktorí semináre vedú, patria k skúseným odborníkom v danej oblasti a ich skúsenosti a znalosti pochádzajú predovšetkým z dlhoročnej praxe.

 

→ Vďaka nášmu tímu profesionálnych lektorov dokážeme usporiadať odborný seminár bohatý na informácie s kvalitným prejavom v cudzom jazyku.

 

→ Jeho rozsah je možné prispôsobiť na základe individuálnych požiadaviek klientov.

 

Kontakt 〉 〉 〉

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás neváhajte konataktovať. Radi s Vami prekonzultujeme Vaše požiadavky a pripravíme nezáväznú ponuku.

tel.:   02/20200078, 0905 172 880

 

e-mail:  bpm@bpm-educat.combpmvzdel@zmail.sk

 

BPM Slovakia, s.r.o.

Mickiewiczova 2

811 06 Bratislava

 

 

 

 

 

facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.